+ 40 747 134 900
Termeni si Conditii

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE A UNUI VEHICUL

 

1. Conditii generale: Clientul sau Locatarul (persoana fizica sau juridica care inchiriaza un autovehicul) trebuie sa citeasca Contractul de Inchiriere si sa agreeze conditiile prevazute in acesta prin semnarea documentului. Premium Rent sau Locatorul (persoana juridica, care, ofera spre inchiriere) isi aloca dreptul de a refuza o inchiriere sau o extindere a termenului de inchiriere. Pentru o inchiriere sunt necesare un permis si un pasaport/buletin valabile in numele soferului principal.

1.1 Forme de plata: Plata in numerar este permisa, iar in caz contrar clientul trebuie sa prezinte un card de debit/credit la preluarea masinii. Tipurile de carti de debit/credit acceptate sunt Mastercard, Maestro si Visa, iar toate platile/restituiri de depozit/excess vor fi decontate in termen de 30 zile de la data terminarii contractului. Amenzile si toate taxele administrative urmeaza sa fie decontate in termen de 30 de zile de la data comunicarii. La momentul inchirierii va fi retinuta o preautorizare cash sau pe cardul de debit/credit, egala cu valoare estimata a chiriei, plus intre € 100 pana la € 500 de euro (suma depinde de vehicul si polita de asigurare facultativa selectata). In cazul in care nu se opteaza pentru nici un tip de protectie, excess-ul / depozitul pentru masina poate fi intre 800 € si € 1500. Sunt acceptate urmatoarele carti de debit/credit pentru depozite: VISA, Maestro si Mastercard.  Varianta de plata cash este admisa in cazul in care SCDW (Super coliziune Damage Waiver-Protectie totala) a fost acceptata la biroul nostru de inchirieri auto. Pentru returnarile inainte de termenul agreat prin contract sau pentru anulari nu se fac rambursari.

2. Perioada de închiriere: 2.1 Locatorul permite Locatarului sa faca uz de vehiculul inchiriat incepand de la Data/Ora livrarii vehiculului pana la Data/Ora agreate pentru returnare. Cu acceptul scris al Locatorului, perioada de inchiriere poate fi extinsa, caz in care noile coordonate de returnare devin Data/Ora agreate pentru returnare. Orice extindere a termenului de inchiriere trebuie comunicata catre Locator cu minimum 24 de ore inainte de Data/Ora agreate pentru returnare. 2.2 Livrarea/Returnarea vehiculului in alt loc decat cel agreat prin contract implica achitarea de catre Locatar a tuturor costurilor rezultate si a unui „Valenting Fee” (servicii Livrare/Returnare auto) de 65 Euro, sume ce vor fi incasate printr-o noua tranzactie sau din Depozit (excluderi ale politei de asigurare) / Excess (franciza dauna auto). Cererea de Livrare/Returnare trebuie transmisa catre compania de inchirieri auto cu minimum 12 ore in avans. 2.3 Nerespectarea termenilor si conditiilor acestui contract de catre inchiriator, ii ofera dreptul Locatorului de a pune capat prezentului contract inainte de Data/Ora agreate pentru returnarea vehiculului. Pentru aceasta, Locatorul trebuie sa trimita clientului o notificare scrisa, personal sau prin posta electronica/curier, la adresa clientului din contract. Odata ce notificarea a fost livrata personal sau prin mijloacele electronice, la o zi dupa primirea acesteia de catre Client, Premium Rent poate reintra in posesia autovehiculului. 2.4  Compania de inchirieri auto poate reintra in posesia vehiculului si fara instiintarea locatarului daca se constata ca acesta a incalcat termenii si conditiile contractului sau daca a furnizat informatii false.

3.Termeni si Conditii Agreate: Pentru scopul acestui Contract cat si pentru orice asigurare oferita sub clauza numarul 7 din acest document (inclusiv RCA), clientul se obliga ca: 3.1 Informatiile oferite catre Locator si inscrise pe prima pagina a acordului de inchiriere sa fie adevarate. Informatiile false pot anula contractul si orice asigurare. 3.2 Persoanele care nu sunt mentionate in acordul de inchiriere ca sofer sau sofer aditional nu sunt eligibile pentru a conduce vehiculul inchiriat in nicio tara. 3.3 La data/ora livrarii vehiculului, clientul trebuie sa verifice vehiculul si sa instiinteze Locatorul cu privire la orice problema sesizata, inainte de preluarea vehiculului si conducerea acestuia (inclusiv daunele semnalate in procesul-verbal de predare-primire). 3.4 Pe parcursul perioadei de inchiriere (de la data/ora livrarii si pana la Data/Ora returnarii) clientul va detine toate documentele legale (autorizatii, licente, permis) necesare soferului, respectiv folosirii vehiculului, in original sau copii.

4. Responsabilitatile companiei de inchirieri auto: 4.1 Aceasta se angajeaza sa mentina vehiculul in acord cu recomandarile producatorului. La data/ora livrarii vehiculului, acesta va fi in stare buna de functionare. 4.2 Daca vehiculul nu este in stare buna de functionare, din motive tehnice, Locatorul va inlocui vehicolul cu un altul functional sau similar in maxim 48 ore, daca Locatarul nu se afla in vecinatatea unui alt punct de lucru al Locatorului. Daca Locatorul nu va schimba vehiculul, va returna Locatarului banii pentru perioada ramasa din contract. 4.3 Locatorul este absolvit de orice vina/responsabilitate in cazul: 4.3.1 Oricaror acuzatii si costuri (inclusiv legale) care nu sunt acoperite(vezi punctul 7) de asigurarea agreata prin contract 4.3.2 Oricaror acuzatii impotriva Locatorului, incalcarii de catre client a contractului de inchiriere precum si a termenilor si conditiilor specificate de acesta.

5. Responsabilitatile Clientului pe perioada Inchirierii. 5.1 Clientul va respecta termenii politelor de Asigurare; daca acesta achizitioneaza una din politele de asigurare mentionate la clauza 7 din prezentul contract, se obliga sa respecte toate termenele si conditiile politelor achizitionate. 5.2  In afara daunelor cauzate de uzura naturala a vehiculului, Clientul va acoperi toate costurile aferente repararii daunelor cauzate vehiculului (indiferent de vinovat) pe perioada de inchiriere (de la data/ora livrarii la data/ora returnarii) si va acoperi pierderile suferite de Locator din pricina reparatiei vehiculului. Pierderile suferite de Locator din pricina perioadei de reparatie a vehiculului vor reprezenta costul uzual de inchiriere a vehiculului pana la finalizarea reparatiilor sau pana la agrearea unui acord si realizarea platii daunelor de catre Client. De asemenea, Clientul va suporta costurile administrative (lipsa documentelor) aferente daunelor. 5.3 Clientul va instiinta in cel mai scurt timp Locatorul cu privire la pierderea vehiculului, a daunelor aduse acestuia sau a problemelor aparute. Daca pot surveni daune sau probleme ulterioare, clientul nu trebuie sa mai utilizeze vehiculul decat cu permisiunea inchiriatorului. 5.4 Clientul se obliga sa ingrijeasca masina corespunzator, asigurindu-se ca aceasta este inchisa si securizata atunci cind nu este folosita, ca aceasta este protejata corespunzator impotriva unor posibile daune cauzate de conditiile meteorologice. 5.5 Clientul trebuie sa se asigure ca foloseste combustibilul corect/potrivit, sa verifice si sa mentina un nivel adecvat de ulei de motor, sa verifice si sa mentina presiunea corespunzatoare a rotilor, sa verifice nivelul lichidului de racire, in caz contrar va suporta toate daunele derivate din aceste situatii. 5.6 Clientul nu va incarca vehiculul peste masa agreata de producator sau/si de lege, nu va transporta un numar de pasageri ce depaseste numarul prevazut de producator si/sau legislatia in vigoare. 5.7 Clientul va asigura corespunzator toate bunurile transportate si nu va transporta substante periculoase, inflamabile sau toxice. 5.8 Clientul nu va folosi vehiculul pe drumuri restrictionate accesului auto public sau pe suprafete necorespunzatoare circulatiei auto/forestiere sau cu accesul interzis. 5.9 Clientul nu va folosi vehiculul in competitii. 5.10 Clientul nu va folosi vehiculul pentru tractare sau ale activitati neagreate prin acest Contract, prin lege si prin productie. 5.11 Clientul nu va permite folosirea vehiculului de catre persoane care nu au fost in prealabil autorizate de Locator 5.12 Clientul nu va folosi sau conduce vehiculul in scopuri ilegale, nu va folosi sau conduce vehiculul sub influenta substantelor toxice, halucinogene ori contraindicate sofatului. 5.13 Clientul se obliga sa informeze Locatorul cu privire la locatia si starea vehiculului la cererea acestuia. 5.14 Clientul nu va vinde, sub-inchiria sau instraina vehiculul, nu-l va folosi pentru transport de persoane, nu-l va folosi ca obiect de recompensare si nu va elimina semnele sau trasaturile care atesta apartenenta acestuia. 5.15 Cu exceptia reparatiilor minore al caror cost este mai mic decit suma prevazuta la excess sau depozit in acordul de incheiere, Locatarul nu are voie sa repare sau sa permita reparatia vehiculului fara instiintarea si acordul locatorului. Reparatiile minore mentionate trebuie rezolvate de un mecanic autorizat si agreat de Lacator. 5.16 Clientul se obliga sa acopere costurile datorate de amenzi sau contraventii/infractiuni primite ca urmare a folosirii vehiculului in afara conditiilor prevazute de lege si de acest Contract. 5.17 Clientul va acoperi costurile administrative rezultate in urma raspunderii fata de autoritati cu privire la amenzile si contraventiile/infractiunile mentionate.

6. Responsabilitatea Clientului cu privire la returnarea vehiculului: 6.1 Locatarul se obliga sa returneze vehiculul la Locatia, data si ora agreate in contract sau in cel mai scurt timp in cazul terminarii contractului inainte de termenii stabiliti. In caz contrar, Locatorul isi va recupera vehiculul indiferent de locatie, iar clientul va suporta costurile rezultate recupararii acestuia. Orice prelungire neanuntata cu minim 24h inainte de data si ora prestabilite in contractul de inchiriere, va fi taxata cu contravaloare a 3 zile de chirie(de exemplu, daca costul de chirie pe zi este 20 euro, extensia contractului va fi incasata cu 60 euro) la care se adauga zilele de inchiriere aferente prelungirii. 6.2 Daca returnarea vehiculului implica costuri suplimentare din partea Locatorului, Locatarul va suporta in intregime costurile rezultate. 6.3 Locatarul este responsabil pentru vehicul pana la predarea cheilor acestuia catre locator sau un reprezentant al acestuia. Daca clientul returneaza vehiculul la sau langa locatia agreata atunci cand aceasta este inchisa, respectiv in afara orelor de program( vezi clauza 10.3), atunci Clientul va fi responsabil pentru vehicul pana la deschiderea locatiei, respectiv psna cand cheile autovehiculului sunt predate in acord cu instructiunile Locatorului pentru locatia si momentul respective. 6.4 Daca vehiculul nu este returnat la timp, Locatorul va anunta autoritatile. De asemenea daca vehiculul este returnat anticipat din dorinta Locatarului, Locatorul nu va returna echivalentul sumei de inchiriere pentru zilele ramase.

7. Polite de Protectie: LDW(reducerea contributiei in caz de dauna) este un produs optional care reduce contributia in caz de dauna de la valoarea integrala a masinii la suma numita Excess si se achizitioneaza inainte de preluarea autoturismului. Costul pe zi al LDW-ului este de 10 euro 7.1 Protectie Standard-Reducere Excess(CDW) – este un produs optional si se achizitioneaza inainte de a prelua masina. Daca inchiriatorul achizitioneaza acest produs beneficiaza de reducerea Excesului. In loc de costul total este responsabil numai pentru o anumita parte numita in continuare Excess in caz de dauna pentru: 7.1.1  CDW nu acopera daune asupra urmatoarelor parti exterioare si componente mecanice: sasiu, motor, ambreaj, baterie, incuietori, componentele de dedesubtul masinii, geamuri/parbriz, plafon.7.1.2 CDW nu acopera orice serviciu care nu este autorizat de compania noastra, inclusiv reparatii sau asistenta rutiera;●Taxe de curatenie sau daune in interiorul masinii(cu exceptia celor provocate din coleziune)●Daune/pierdere a cheilor, scaunelor de copii, GPS sau alte echipamente „extra”● Conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor● Neglijenta sau actiuni premeditate●Folosire ilegala●Conducerea vehiculului de catre persoane neautorizate (cu virste sub limita legala, nedeclarate etc.) ●Conducerea vehiculului in conditii off-road, pe trasee montane, pe drumuri restrictionate accesului public etc●Daune cauzate rotilor/cauciucurilor sau interiorului vehiculului●Incalcarea regulilor de circulatie - de ex. Depasirea vitezei legale.

7.2 Protectie Integrala cu Franciza(SCDW) - acesta este un produs optional si se achizitioneaza inainte de a prelua masina. Daca Locatarul achizitioneaza acest produs de la Locator, clientul va fi responsabil doar pentru plata Francizei minime pe eveniment, intre 100 si 400 euro in functie de clasa si tipul masinii.

7.3 Super Relax Cover- este un produs optional si poate fi achizitionat inainte de preluarea masinii cu DEPOZIT ZERO. SRC acopera:7.3.1daune asupra exteriorului masinii sau a componentelor mecanice, incluzand: caroserie, capota, sasiu, parbriz, geamuri, oglinzi, incuietori, motor, ambreaj, baterie, imobilisation(cheltuieli de imobilizare pentru pierderile financiare aferente perioadelor cand masina este in reparatii si nu poate fi inchiriata)7.3.2 SRC nu acopera vezi punctul7.1.2. In cazul in care Clientul nu va opta pentru SRC si vehiculul va fi furat ori nu va fi returnat la sfarsitul perioadei de inchiriere, Locatarul va fi taxat cu intreaga suma rezultata. Locatarul va achita si pagubele materiale aparute din cauza imposibilitatii de a inchiria respectivul autovehicul (Clauza 5.2)

Costurile de remorcare/tractare/platforma, alimentare gresita(benzina in loc de motorina si invers) sau lipsa carburantului nu sunt acoperite de  nici unul din produsele LDW,CDW, SCDW sau SRC, interiorul masinii cat si orice alta dauna provenita din  intrebuintare neconforma sau neglijenta. Pentru daunele provocate la tapiterie cat si pentru alimentare cu combustibil neadegvat, clientul va suporta in intregime costul rezultat.

8. Restrictii de varsta: Varsta minima de inchiriere este de 19 ani pentru clasele Economic, Compact, 24 de ani pentru celelalte clase. O taxa suplimentara de 10 € / zi pana la maxim 60 euro/inchiriere va fi incasata pentru soferii cu varste cuprinse intre 19-24 de ani. Soferii aditionali trebuie sa indeplineasca toate calificarile ca si titularul contractului in ceea ce privesc cerintele de varsta si de licenta. Taxa pentru soferii suplimentari este de € 6 / zi. Maxim 2 soferi suplimentari / vehicul  sunt permisi si toti sunt supusi taxei de € 6 /zi, daca nu indeplinesc limita de varsta.

9. Obligatiile clientului in caz de accident, furt sau daune. Daca vehiculul sau bunurile asigurate din acesta sunt furate ori implicate in accident, clientul trebuie: 9.1 Sa transmita in cel mai scurt timp toate informatiile catre Locator si asigurator si sa trimita o notificare in scris catre locatia Locatorului in termen de 24 de ore de la data producerii evenimentului (daca clientul este ranit sau se afla in incapacitate de a raporta accidentul in conditiile mentionate, acesta va transmite informatiile in cel mai scurt timp posibil). 9.2 Sa se asigure ca soferul completeaza si trimite catre Locator raportul accidentului. Daca accidentul/evenimentul a fost produs de un autor necunoscut, Clientul trebuie sa obtina, pana la data/ora returnarii vehiculului, raportul si autorizatia din partea autoritatilor. Clientul are obligatia de a se asigura ca toate daunele au fost incluse/specificate in avizul de reparatie. 9.3 Nu va putea imputernici pe nimeni sa raspunda in locul sau catre autoritatile competente. 9.4 Clientul se obliga sa obtina numele si adresele tuturor martorilor si sa le prezinte catre reprezentantul Locatorului 9.5 Sa transmita in cel mai scurt timp catre Locator totalitatea documentelor, scrisorilor sau instiintarilor emise de o terta parte, precum si a tuturor documentelor referitoare la posibile actiuni in instanta. 9.6 Sa ajute Locatorul si asiguratorul in orice actiuni legale sau in instanta.

10. Trecerea Granitei: 10.1 Vehiculele din categoriile  Premium si Luxury nu pot parasi teritoriul Romaniei. Vehiculele din celelalte categorii pot circula in urmatoarele tari europene, cu conditia notificarii prealabile si a obtinerii acceptului din partea Locatorului: Bulgaria, Ungaria, Austria, Belgia, Croatia, Republica Ceha, Franta, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia. Pentru a circula cu vehiculul inchiriat in toate aceste tari, Clientul trebuie sa achite o taxa minima, taxa care creste in functie de numarul zilelor de inchiriere: 65 Euro pentru mai putin de 5 zile de inchiriere sau 12,5 euro/zi pentru mai mult de 5 zile de inchiriere. O taxa de 1000 euro penalizare se aplica pentru conducerea vehiculului in afara Romaniei fara permisiunea scrisa de la Premium Rent.

11. Politica de anulare rezervari: anularile cu pana la 48 de ore inainte de ora preluarii sunt gratuite. Pentru clientii care nu anunta sau nu se prezita pentru preluarea masinii va fi procesata o Taxa de Neprezentare in valoare de maxim contravaloare a 3 zile de inchiriere  in cazul in care perioada de inchiriere este mai mica de 3 zile atunci toata suma va fi retinuta), plus 24 euro taxa de administrare/rezervare. 11.1 O rezervare va fi Taxata pentru Neprezentare dupa 2 ore de la data de preluare, trecuta in formularul de rezervare, cu exceptia cazului in care clientul notifica intarzierile neprevazute.

12.Politica de combustibil: Plin cu Plin – lipsa de combustibil, daca autoturismul este returnat cu mai putin combustibil decat la momentul preluarii, Locatarul va achita in intregime costul rezultat si taxa pe valoare adaugata, plus 40 euro comision de administrare.

13. Taxe aditionale: 13.1 Taxa de Aeroport (prestari servicii rent a car la Aeroport): Exista o taxa aditionala de 15 Euro pentru fiecare operatiune (preluare client/returnare client) realizata la Aeroport 13.2 Taxa Dislocare - returnarea vehiculului in alta locatie decat cea din care a fost preluat initial. Pentru acest serviciu, Locatarul va plati o taxa 1 euro/km parcurs, fata de locatia initiala preluarii. 13.3 Taxa Out of Hour (in afara orelor de program): pentru livrarea sau returnarea vehiculului in afara orelor de program, Locatarul va plati o taxa de 24 Euro/operatiune de Luni-Vineri intre 19:00 PM – 09:00 AM si intre 01:00 PM -09:00 AM Sambata si Duminica. 13.4 In cazul in care vehiculul are nevoie de mai mult de o procedura standard de spalare pentru a reveni la starea initiala (cea din momentul livrarii) Locatarul va achita suma de 100 euro (cosmetizare, curatare interior auto) 13.5 Curatare tapiterie scaun copil – 50  Euro.

13.6  In cazul in care Clientul pierde sau deterioreaza cheile autovehiculului, actele originale ale vehiculului sau echipamentul optional (tichet de parcare, placute de inmatriculare), Locatorul va retine intreaga suma mentionata la excess sau depozit. 13.7 Scaun Copil: 4 Euro /zi. 13.8 GPS Sistem de Navigare prin satelit: 6 Euro/zi. 13.9 Lanturi de zapada: 4 euro/zi. 13.10 Optiune Plin: 100 euro – Locatarul poate opta pentru plata unui plin in avans si returnarea acesteia cu rezervorul gol. 13.11 Car Wifi – 6 euro/zi. 13.12 In perioada 1 Noiembrie – 31 Martie, o taxa de sezon rece (echiparea masinilor cu cauciucuri de iarna, lichid de parbriz adecvat temperaturilor specifice sezonului rece, raclete, etc) 4,8 € /zi  va fi aplicata.

14. Legislatia de referinta: Legile tarii in care este semnat acest Contract se aplica acestui Contract si orice instanta care va inainta actiuni cu privire la acest Contract va respecta legislatia tarii de referinta. Toate taxele din aceasta anexa contin TVA.

Km
Nelimitati

Un Sofer Aditional
Inclus

Fara Taxe
Ascunse

Program
Non Stop

Cu sau Fara
Card de Credit

Peste
150 de Masini

Politica de Combustibil
Plin cu Plin

Bucuresti, Aeroportul International Henri Coanda

Tel.: +40747134900
Tel.: +40724930677

E-mail: reservation@premiumrent.ro

Program: 24/7
Tel.: +40747134900

Bucuresti, Centru

Tel.: +40747134900
Tel.: +40724930677

E-mail: office@premiumrent.ro

Program: 24/7
Tel.: +40747134900

TG. Mures, Aeroportul International Transilvania

Tel.: +40747134902

E-mail: reservation@premiumrent.ro

Program: 24/7
Tel.: +40747134902

Sibiu, Aeroportul International Sibiu

Tel.: +40747134902

E-mail: reservation@premiumrent.ro

Program: 24/7
Tel.: +40747134902

Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Tel.: +40747134902

E-mail: reservation@premiumrent.ro

Program: 24/7
Tel.: +40747134902